Ogólne warunki i zasady - EgzaminNaPrawko.pl

§1. Sposób składania zamówienia

1. Klient może zakupić dostęp do treści cyfrowych egzaminnaprawko.pl którymi są: pytania, oraz przygotowane egzaminy poprzez stronę internetową https://egzaminnaprawko.pl/wykup-dostep.

2. W przypadku zakupu dostępu do naszych cyfrowych treści, informacje dostępne są w panelu użytkownika w zakładce "Ustawienia".

3. Wszystkie nasze treści są w formacie tekstowym i audio-wizualnym, czyli zdjęcia i pliki wideo.

4. Egzaminy jak i tryb nauki pytań na naszej stronie internetowej można uruchomić na PC oraz dowolnym urządzeniu mobilnym z dostępem do sieci.

5. Podczas składania zamówienia dostępu do naszych treści, będzie można zrealizować go tylko przez płatności elektroniczne do wyboru: Przelew Internetowy, BLIK, PayPal, płatności dokonywane są za pomocą serwisu “DotPay” co daje gwarancje bezpiecznego zakupu.

6. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za:
- uniemożliwienie korzystania z Serwisu, jeżeli nastąpiło to wskutek zdarzeń, których Serwis przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności zdarzeń losowych o charakterze siły wyższej,
- skutki powstałe w wyniku wejścia w posiadanie przez osoby trzecie hasła do konta Użytkownika,
- utratę danych wynikłą z awarii sprzętu, systemu lub innymi okolicznościami niezależnymi od Serwisu,
- szkody powstałe wskutek niedostarczenia lub opóźnień wysyłanych wiadomości z przyczyn niezależnych od Serwisu,
- treść i formę materiałów i informacji umieszczonych w Serwisie przez Użytkownika,
- negatwyny wynik prawdziwego egzaminu na prawo jazdy.

 

§2. Warunki realizacji zamówienia

1. Zamówienie zawierające dostęp do cyfrowych treści zostaje przekazane do realizacji w momencie otrzymania od podmiotu realizującego płatność elektroniczną potwierdzenia pozytywnej informacji o dokonaniu płatności.

2. Zamówienie realizowane jest przez serwis Dotpay.pl dzięki czemu realizacja jest natychmiastowa.

3. Po otrzymaniu informacji o dokonanej płatności Dotpay.pl prześle wam wiadomość na adres e-mail podany przez Klienta, która zawierać będzie potwierdzenie otrzymania płatności.

4. Jeśli zrealizowanie zamówienia nie jest możliwe, EgzaminNaPrawko.pl poinformuje Klienta o zaistniałej sytuacji przesyłając wiadomość na adres e-mail podany przez Klienta. W przypadku dokonania przez Klienta uprzedniej płatności za takie zamówienie, EgzaminNaPrawko.pl dokona zwrotu wpłaconych środków.

 

§3. Odstąpienie od umowy

1. W przypadku nieprawidłowego funkcjonowania serwisu, problemy które mogące występować z tytułu świadczenia usług mogą być reklamowane poprzez adres poczty: [email protected]. Zgłoszenie reklamacyjne zostanie rozpatrzone przez Serwis w terminie nie przekraczającym 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania zgłoszenia reklamacji. W tym terminie Użytkownik zostanie poinformowany o rozstrzygnięciu złożonej reklamacji wiadomością w postaci elektronicznej wysłaną na adres e-mail wskazany w reklamacji.

2. EgzaminNaPrawko.pl nie przyjmuje zwrotów zakupionej usługi dostępu do serwisu, ponieważ każdy użytkownik, uprzednio przed wykupieniem czasowego dostępu, ma możliwość przetestowania serwisu. Wyjątkiem jest ewidentna wina serwisu, która uniemożliwia prawidłowe użytkownie serwisu.

3. Zwrot pieniędzy może nastąpić jedynie gdy dostęp do serwisu zostanie naruszony z ewidentnej winy serwisu EgzaminNaPrawko.pl

 

§4. Zasady korzystania

1. Użytkownik jednocześnie rejestrując się w serwisie EgzaminNaPrawko.pl akceptuje regulamin serwisu.

2. Zakupiony i opłacony dostęp do w/wy treści dostępny będzie po zalogowaniu się na konto użytkownika.

3. Założenie konta na naszej stronie jest w pełni darmowe co oznacza, że przed zakupem można sprawdzić jak wyglądają treści. Wystarczy się zarejestrować lub zalogować na https://EgzaminNaPrawko.pl.

4. Dostęp do treści zależny jest od wykupienia pakietu, każdy pakiet ma określoną ilość dni na którą przyznawany jest dostęp do treści.

 

§5 Kontakt

1. W przypadku problemów i pytań skontaktuj się z nami [email protected]

 

§6 Postanowienia końcowe


1. Regulamin wchodzi w życie 16 kwietnia 2020 roku.
2. Regulamin udostępniany jest nieodpłatnie przed zawarciem umowy o świadczenie usług w sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się usługobiorca.
3. Każda zmiana w regulaminie zostanie ogłoszona w serwisie.