Znaki drogowe - lista wszystkich znaków

Quiz z wiedzy o znakach

Podział znaków drogowych

Znaki informacyjne - prostokątne, niebieskie z białym lub czarnym symbolem na niebieskim lub białym tle.

Znaki ostrzegawcze - trójkątne w czerwonym obramowaniu, czarny (w niektórych znakach - kolorowy) symbol na żółtym tle (w większości krajów tło tych znaków jest białe).

Znaki nakazu - okrągłe, niebieskie, z białym symbolem na niebieskim tle.

Znaki zakazu - okrągłe w czerwonym obramowaniu, czarny (w niektórych znakach - kolorowy) symbol na białym tle.

Pionowe znaki drogowe

Rozmiary znaków dorogowych - rozmiar znaków drogowych pionowych, w przypadku tablic okrągłych (znaki zakazu i znaki nakazu) to tablica o średnicy 80cm. W przypadku trójkątnych (znaki ostrzegawcze), to bok trójkąta wynosi 90cm. Kwadratowe znaki (znaki informacyjne) - bok wynosi 60cm.

Definicja i cel stosowania znaków drogowych

Znaki drogowe są elementem, który wpływa na bezpieczeństwo w ruchu. Zadaniem znaków drogowych jest przekaz informacji, które są zrozumiałe dla każdego uczestnika ruchu drogowego.

Znaki drogowe znajdują się po prawej stronie jezdni, po jej lewej stronie, na niej bądź też nad nią.

Dzielą się na:
- znaki pionowe w postaci tarcz, tablic z napisami lub symbolami, które występują również w postaci znaków świetlnych
- znaki poziome w postaci linii, napisów i symboli umieszczonych na nawierzchni drogi

Oprócz powyższych znaków drogowych, stosuje się znaki związane z oznaczeniem pasa drogowego, obiektów drogowych i oznaczenia w postaci urządzeń bezpieczeństwa ruchu, w szczególności w związku z zamknięciem drogi lub jej części dla ruchu, a w razie potrzeby - znaki z napisami wskazującymi sposób korzystania z drogi.

Quiz z wiedzy o znakach
Liczba znaków: 69

Liczba znaków: 42

Liczba znaków: 21

Liczba znaków: 46

Znak drogowy - znak obowiązujący w ruchu drogowym, którego znaczenie i zakres obowiązywania określone jest w przepisach prawa – na terytorium Polski znaki drogowe normowane są zapisami rozporządzenia w sprawie znaków i sygnałów drogowych.
Znaki drogowe sytuowane są po prawej stronie jezdni, po jej lewej stronie, na niej bądź też nad nią.

Dzielą się na:
- znaki pionowe w postaci tarcz, tablic z napisami lub symbolami, które występują również w postaci znaków świetlnych,
- znaki poziome w postaci linii, napisów i symboli umieszczonych na nawierzchni drogi.
Oprócz powyższych znaków, stosuje się znaki związane z oznaczeniem pasa drogowego, obiektów drogowych i oznaczenia w postaci urządzeń bezpieczeństwa ruchu, w szczególności w związku z zamknięciem drogi lub jej części dla ruchu, a w razie potrzeby – znaki z napisami wskazującymi sposób korzystania z drogi.