Quiz z wiedzy o znakach

Znaki drogowe informacyjne

Znak Nazwa znaku Numer znaku Kategoria znaku Opis znaku
Znak drogowy informacyjny - Droga z pierwszeństwem, numer D-1 Droga z pierwszeństwem D-1 Znaki informacyjne Oznacza początek lub kontynuację drogi z pierwszeństwem. Umieszczona pod znakiem D-1 tabliczka T-6a albo T-6b wskazuje odpowiednio rzeczywisty przebieg drogi z pierwszeństwem przez skrzyżowanie lub układ dróg podporządkowanych (gruba linia na tabliczkach oznacza drogę z pierwszeństwem).
Znak drogowy informacyjny - Koniec drogi z pierwszeństwem, numer D-2 Koniec drogi z pierwszeństwem D-2 Znaki informacyjne Oznacza koniec drogi z pierwszeństwem.
Znak drogowy informacyjny - Droga jednokierunkowa, numer D-3 Droga jednokierunkowa D-3 Znaki informacyjne Oznacza początek lub kontynuację drogi lub jezdni, na której ruch odbywa się w jednym kierunku. Umieszczona pod znakiem tabliczka T-22 wskazuje, że ruch rowerów jednośladowych na wyznaczonym na jezdni pasie ruchu przeznaczonym dla tych pojazdów odbywa się w kierunku przeciwnym do wskazanego na znaku.
Znak drogowy informacyjny - Droga bez przejazdu, numer D-4a Droga bez przejazdu D-4a Znaki informacyjne Oznacza początek drogi bez przejazdu.
Znak drogowy informacyjny - Wjazd na drogę bez przejazdu, numer D-4b Wjazd na drogę bez przejazdu D-4b Znaki informacyjne Oznacza, że droga za skrzyżowaniem po stronie wskazanej na znaku jest drogą bez przejazdu.
Znak drogowy informacyjny - Pierwszeństwo na zwężonym odcinku jezdni, numer D-5 Pierwszeństwo na zwężonym odcinku jezdni D-5 Znaki informacyjne Oznacza, że kierujący przejeżdżają lub przechodzą przed kierującymi zbliżającymi się z kierunku przeciwnego.
Znak drogowy informacyjny - Przejście dla pieszych, numer D-6 Przejście dla pieszych D-6 Znaki informacyjne Onacza miejsce przeznaczone do przechodzenia pieszych w poprzek drogi.Kierujący pojazdem zbliżający się do miejsca oznaczonego znakiem jest obowiązany zmniejszyć prędkość tak, aby nie narazić na niebezpieczeństwo pieszych znajdujących się w tych miejscach lub na nie wchodzących. Umieszczona pod znakiem tabliczka T-27 wskazuje, że przejście dla pieszych jest szczególnie uczęszczane przez dzieci.
Znak drogowy informacyjny - Przejazd dla rowerów, numer D-6a Przejazd dla rowerów D-6a Znaki informacyjne Oznacza miejsce przeznaczone do przejeżdżania rowerzystów w poprzek drogi.Kierujący pojazdem zbliżający się do miejsca oznaczonego znakiem jest obowiązany zmniejszyć prędkość tak, aby nie narazić na niebezpieczeństwo rowerzystów znajdujących się w tych miejscach lub na nie wjeżdżających.
Znak drogowy informacyjny - Przejście dla pieszych i przejazd dla rowerzystów, numer D-6b Przejście dla pieszych i przejazd dla rowerzystów D-6b Znaki informacyjne Oznacza miejsce przeznaczone do przechodzenia pieszych i przejeżdżania rowerzystów w poprzek drogi. Kierujący pojazdem zbliżający się do miejsca oznaczonego znakiem jest obowiązany zmniejszyć prędkość tak, aby nie narazić na niebezpieczeństwo pieszych znajdujących się w tych miejscach lub na nie wchodzących oraz rowerzystów znajdujących się w tych miejscach lub na nie wjeżdżających. Umieszczona pod znakiem tabliczka T-27 wskazuje, że przejście dla pieszych jest szczególnie uczęszczane przez dzieci.
Znak drogowy informacyjny - Droga ekspresowa, numer D-7 Droga ekspresowa D-7 Znaki informacyjne Oznacza początek lub kontynuację drogi ekspresowej. Umieszczona pod znakiem tabliczka T-1a wskazuje odległość do początku drogi. Umieszczona pod znakiem tabliczka T-28 wskazuje, że za przejazd pobierane są opłaty.
Znak drogowy informacyjny - Koniec drogi ekspresowej, numer D-8 Koniec drogi ekspresowej D-8 Znaki informacyjne Oznacza koniec drogi ekspresowej. Umieszczona pod znakiem tabliczka T-1a wskazuje odległość do końca drogi.
Znak drogowy informacyjny - Autostrada, numer D-9 Autostrada D-9 Znaki informacyjne Oznacza początek lub kontynuację autostrady. Umieszczona pod znakiem tabliczka T-1a wskazuje odległość do początku autostrady. Umieszczona pod znakiem tabliczka T-28 wskazuje, że za przejazd pobierane są opłaty.
Znak drogowy informacyjny - Koniec autostrady, numer D-10 Koniec autostrady D-10 Znaki informacyjne Oznacza koniec autostrady. Umieszczona pod znakiem tabliczka T-1a wskazuje odległość do końca autostrady.
Znak drogowy informacyjny - Początek pasa ruchu dla autobusów, numer D-11 Początek pasa ruchu dla autobusów D-11 Znaki informacyjne Oznacza początek pasa ruchu przeznaczonego tylko dla autobusów lub trolejbusów oraz innych pojazdów wykonujących odpłatny przewóz osób na regularnych liniach. Umieszczony na znaku napis TAXI oznacza, że na pasie oznaczonym tym znakiem jest dopuszczony także ruch taksówek.
Znak drogowy informacyjny - Pas ruchu dla autobusów, numer D-12 Pas ruchu dla autobusów D-12 Znaki informacyjne Oznacza kontynuację pasa ruchu przeznaczonego tylko dla autobusów lub trolejbusów oraz innych pojazdów wykonujących odpłatny przewóz osób na regularnych liniach. Umieszczony na znaku napis TAXI oznacza, że na pasie oznaczonym tym znakiem jest dopuszczony także ruch taksówek.
Znak drogowy informacyjny - Początek pasa ruchu powolnego, numer D-13 Początek pasa ruchu powolnego D-13 Znaki informacyjne Oznacza początek pasa ruchu, z którego są obowiązani korzystać kierujący pojazdami nieosiągającymi na wzniesieniu minimalnej prędkości określonej na znaku liczbą kilometrów na godzinę. Umieszczona pod znakiem tabliczka T-1a wskazuje odległość do początku pasa ruchu.
Znak drogowy informacyjny - Początek pasa ruchu, numer D-13a Początek pasa ruchu D-13a Znaki informacyjne Oznacza początek pasa ruchu po stronie wskazanej na znaku. Umieszczona pod znakiem tabliczka T-1a wskazuje odległość do początku lub końca pasa ruchu.
Znak drogowy informacyjny - Koniec pasa ruchu, numer D-14 Koniec pasa ruchu D-14 Znaki informacyjne Oznacza koniec skrajnego pasa ruchu, znajdującego się po stronie wskazanej na znaku. Znak D-14 umieszczony przy pasie ruchu powolnego oznacza koniec tego pasa ruchu. Umieszczona pod znakiem tabliczka T-1a wskazuje odległość do początku lub końca pasa ruchu.
Znak drogowy informacyjny - Przystanek autobusowy, numer D-15 Przystanek autobusowy D-15 Znaki informacyjne Oznacza miejsce zatrzymywania się wskazanych na znaku pojazdów wykonujących odpłatny przewóz osób na regularnych liniach. Oznacza ponadto miejsce do zatrzymywania się innych niż autobus pojazdów samochodowych wykonujących odpłatny przewóz osób na regularnych liniach i pojazdów przeznaczonych do przewozu dzieci do szkół i przedszkoli.
Znak drogowy informacyjny - Przystanek trolejbusowy, numer D-16 Przystanek trolejbusowy D-16 Znaki informacyjne Oznacza miejsce zatrzymywania się wskazanych na znaku pojazdów wykonujących odpłatny przewóz osób na regularnych liniach.
Znak drogowy informacyjny - Przystanek tramwajowy, numer D-17 Przystanek tramwajowy D-17 Znaki informacyjne Oznacza miejsce zatrzymywania się wskazanych na znaku pojazdów wykonujących odpłatny przewóz osób na regularnych liniach.
Znak drogowy informacyjny - Parking, numer D-18 Parking D-18 Znaki informacyjne Oznacza miejsce przeznaczone na postój pojazdów (zespołów pojazdów), z wyjątkiem przyczep kempingowych; umieszczona pod znakiem tabliczka T-23e oznacza, że na parkingu jest dopuszczony także postój przyczep kempingowych. Umieszczona pod znakiem D-18 tabliczka T-30 wskazuje sposób ustawienia pojazdu względem krawędzi jezdni (oznaczonej na tabliczce barwą szarą) oraz że miejsce jest przeznaczone dla pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 2,5 t. Umieszczona pod znakiem D-18 tabliczka T-3a wskazuje koniec miejsca przeznaczonego na postój. Umieszczona pod znakiem tabliczka T-29 informuje o miejscu przeznaczonym dla pojazdu samochodowego uprawnionej osoby niepełnosprawnej o obniżonej sprawności ruchowej oraz dla kierującego pojazdem przewożącego taką osobę. Znak może być umieszczony w innym miejscu niż po prawej stronie jezdni.
Znak drogowy informacyjny - Parking - miejsce zastrzeżone, numer D-18a Parking - miejsce zastrzeżone D-18a Znaki informacyjne Oznacza miejsce przeznaczone na postój pojazdu uprawnionej osoby. Znak może być umieszczony w innym miejscu niż po prawej stronie jezdni.
Znak drogowy informacyjny - Parking zadaszony, numer D-18b Parking zadaszony D-18b Znaki informacyjne Oznacza miejsce przeznaczone na postój pojazdów znajdujące się w budynku lub pod wiatą. Umieszczona pod znakiem tabliczka T-29 informuje o miejscu przeznaczonym dla pojazdu samochodowego uprawnionej osoby niepełnosprawnej o obniżonej sprawności ruchowej oraz dla kierującego pojazdem przewożącego taką osobę. Znak może być umieszczony w innym miejscu niż po prawej stronie jezdni.
Znak drogowy informacyjny - Postój taksówek, numer D-19 Postój taksówek D-19 Znaki informacyjne Oznacza miejsce przenzaczone na postój taksówek osobowych, z wyjątkiem taksówek zajętych. Umieszczony dodatkowo na znaku napis "Bagażowe" wskazuje, że znak ten dotyczy taksówek bagażowych. Jeśli na postoju taksówek nie umieszczono znaku D-20, to kończy się on w odległości nie większej niż 20m za znakiem D-19.
Znak drogowy informacyjny - Koniec postoju taksówek, numer D-20 Koniec postoju taksówek D-20 Znaki informacyjne Oznacza miesjsce, w którym kończy się postój taksówek. Umieszczony dodatkowo na znaku napis "Bagażowe" wskazuje, że znak ten dotyczy taksówek bagażowych.
Znak drogowy informacyjny - Szpital, numer D-21 Szpital D-21 Znaki informacyjne Informuje o wskazanym na znaku obiekcie znajdującym się przy drodze. Znak może być umieszczony w innym miejscu niż po prawej stronie jezdni.
Znak drogowy informacyjny - Policja, numer D-21a Policja D-21a Znaki informacyjne Informuje o wskazanym na znaku obiekcie znajdującym się przy drodze. Znak może być umieszczony w innym miejscu niż po prawej stronie jezdni.
Znak drogowy informacyjny - Punkt opatrunkowy, numer D-22 Punkt opatrunkowy D-22 Znaki informacyjne Informuje o wskazanym na znaku obiekcie znajdującym się przy drodze. Znak może być umieszczony w innym miejscu niż po prawej stronie jezdni.
Znak drogowy informacyjny - Stacja paliwowa, numer D-23 Stacja paliwowa D-23 Znaki informacyjne Informuje o wskazanym na znaku obiekcie znajdującym się przy drodze. Umieszczony w dolnej części znaku napis LPG GAZ informuje, że stacja prowadzi także sprzedaż gazu do napędu pojazdów. Znak może być umieszczony w innym miejscu niż po prawej stronie jezdni.
Znak drogowy informacyjny - Stacja paliwowa tylko z gazem do napędu pojazdów, numer D-23a Stacja paliwowa tylko z gazem do napędu pojazdów D-23a Znaki informacyjne Informuje o wskazanym na znaku obiekcie znajdującym się przy drodze. Znak może być umieszczony w innym miejscu niż po prawej stronie jezdni.
Znak drogowy informacyjny - Telefon, numer D-24 Telefon D-24 Znaki informacyjne Informuje o wskazanym na znaku obiekcie znajdującym się przy drodze. Znak może być umieszczony w innym miejscu niż po prawej stronie jezdni.
Znak drogowy informacyjny - Poczta, numer D-25 Poczta D-25 Znaki informacyjne Informuje o wskazanym na znaku obiekcie znajdującym się przy drodze. Umieszczony na znaku symbol słuchawki telefonicznej informuje, że na poczcie znajduje się ogólnodostępny telefon. Znak może być umieszczony w innym miejscu niż po prawej stronie jezdni.
Znak drogowy informacyjny - Stacja obsługi technicznej, numer D-26 Stacja obsługi technicznej D-26 Znaki informacyjne Informuje o wskazanym na znaku obiekcie znajdującym się przy drodze. Znak może być umieszczony w innym miejscu niż po prawej stronie jezdni.
Znak drogowy informacyjny - Wulkanizacja, numer D-26a Wulkanizacja D-26a Znaki informacyjne Informuje o wskazanym na znaku obiekcie znajdującym się przy drodze. Znak może być umieszczony w innym miejscu niż po prawej stronie jezdni.
Znak drogowy informacyjny - Myjnia, numer D-26b Myjnia D-26b Znaki informacyjne Informuje o wskazanym na znaku obiekcie znajdującym się przy drodze. Znak może być umieszczony w innym miejscu niż po prawej stronie jezdni.
Znak drogowy informacyjny - Toaleta publiczna, numer D-26c Toaleta publiczna D-26c Znaki informacyjne Informuje o wskazanym na znaku obiekcie znajdującym się przy drodze. Umieszczony w dolnej części znaku napis BUS informuje o możliwości opróżniania toalet zainstalowanych w pojazdach. Znak może być umieszczony w innym miejscu niż po prawej stronie jezdni.
Znak drogowy informacyjny - Natrysk, numer D-26d Natrysk D-26d Znaki informacyjne Informuje o wskazanym na znaku obiekcie znajdującym się przy drodze. Znak może być umieszczony w innym miejscu niż po prawej stronie jezdni.
Znak drogowy informacyjny - Bufet lub kawiarnia, numer D-27 Bufet lub kawiarnia D-27 Znaki informacyjne Informuje o wskazanym na znaku obiekcie znajdującym się przy drodze. Znak może być umieszczony w innym miejscu niż po prawej stronie jezdni.
Znak drogowy informacyjny - Restauracja, numer D-28 Restauracja D-28 Znaki informacyjne Informuje o wskazanym na znaku obiekcie znajdującym się przy drodze. Znak może być umieszczony w innym miejscu niż po prawej stronie jezdni.
Znak drogowy informacyjny - Hotel (motel), numer D-29 Hotel (motel) D-29 Znaki informacyjne Informuje o wskazanym na znaku obiekcie znajdującym się przy drodze. Znak może być umieszczony w innym miejscu niż po prawej stronie jezdni.
Znak drogowy informacyjny - Obozowisko (camping), numer D-30 Obozowisko (camping) D-30 Znaki informacyjne Informuje o wskazanym na znaku obiekcie znajdującym się przy drodze. Znak może być umieszczony w innym miejscu niż po prawej stronie jezdni.
Znak drogowy informacyjny - Obozowisko (camping) wyposażone w podłączenia elektryczne dla przyczep kempingowych, numer D-31 Obozowisko (camping) wyposażone w podłączenia elektryczne dla przyczep kempingowych D-31 Znaki informacyjne Informuje o wskazanym na znaku obiekcie znajdującym się przy drodze. Znak może być umieszczony w innym miejscu niż po prawej stronie jezdni.
Znak drogowy informacyjny - Pole biwakowe, numer D-32 Pole biwakowe D-32 Znaki informacyjne Informuje o wskazanym na znaku obiekcie znajdującym się przy drodze. Znak może być umieszczony w innym miejscu niż po prawej stronie jezdni.
Znak drogowy informacyjny - Schronisko młodzieżowe, numer D-33 Schronisko młodzieżowe D-33 Znaki informacyjne Informuje o wskazanym na znaku obiekcie znajdującym się przy drodze. Znak może być umieszczony w innym miejscu niż po prawej stronie jezdni.
Znak drogowy informacyjny - Punkt informacji turystycznej, numer D-34 Punkt informacji turystycznej D-34 Znaki informacyjne Informuje o wskazanym na znaku obiekcie znajdującym się przy drodze. Znak może być umieszczony w innym miejscu niż po prawej stronie jezdni.
Znak drogowy informacyjny - Informacja radiowa o ruchu drogowym, numer D-34a Informacja radiowa o ruchu drogowym D-34a Znaki informacyjne Iinformuje o stacjach radiowych podających informacje o warunkach ruchu drogowego.
Znak drogowy informacyjny - Przejście podziemne dla pieszych, numer D-35 Przejście podziemne dla pieszych D-35 Znaki informacyjne Informuje o możliwości przechodzenia pieszych pod jezdnią lub nad jezdnią w sposób wskazany na znaku.
Znak drogowy informacyjny - Schody ruchome w dół, numer D-35a Schody ruchome w dół D-35a Znaki informacyjne Informuje o możliwości przechodzenia pieszych pod jezdnią lub nad jezdnią w sposób wskazany na znaku.
Znak drogowy informacyjny - Przejście nadziemne dla pieszych, numer D-36 Przejście nadziemne dla pieszych D-36 Znaki informacyjne Informuje o możliwości przechodzenia pieszych pod jezdnią lub nad jezdnią w sposób wskazany na znaku.
Znak drogowy informacyjny - Schody ruchome w górę, numer D-36a Schody ruchome w górę D-36a Znaki informacyjne Informuje o możliwości przechodzenia pieszych pod jezdnią lub nad jezdnią w sposób wskazany na znaku.
Znak drogowy informacyjny - Tunel, numer D-37 Tunel D-37 Znaki informacyjne Oznacza wjazd do tunelu. Nakazuje włączenie w pojeździe przednich świateł mijania.
Znak drogowy informacyjny - Koniec tunelu, numer D-38 Koniec tunelu D-38 Znaki informacyjne Oznacza wyjazd z tunelu.
Znak drogowy informacyjny - Dopuszczalne prędkości, numer D-39 Dopuszczalne prędkości D-39 Znaki informacyjne Informuje o dopuszczalnych prędkościach obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Na przejściu granicznym mogą być także umieszczone tablice z napisami lub symbolami, podające informacje o obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przepisach ruchu drogowego.
Znak drogowy informacyjny - Opłaty drogowe, numer D-39a Opłaty drogowe D-39a Znaki informacyjne Stosuje się na drogach w pobliżu granicy państwa, albo na przejściu granicznych lub parkingu położonym w pobliżu tego przejścia granicznego w celu poinformowania osób wjeżdżających na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej o opłatach wnoszonych za przejazd po drogach publicznych. Dopuszcza się umieszczenie na tarczy tego znaku w trzecim wierszu tekstu pod napisami w języku polskim i języku angielskim, napisu w języku państwa, do którego droga prowadzi przez przejście graniczne
Znak drogowy informacyjny - Strefa zamieszkania, numer D-40 Strefa zamieszkania D-40 Znaki informacyjne Oznacza wjazd do strefy zamieszkania. Znak może być umieszczony w innym miejscu niż po prawej stronie jezdni. Informuje ponadto, że umieszczone w tej strefie urządzenia wymuszające powolną jazdę (progi zwalniające) mogą nie być oznakowane znakami ostrzegawczymi.
Znak drogowy informacyjny - Koniec strefy zamieszkania, numer D-41 Koniec strefy zamieszkania D-41 Znaki informacyjne Oznacza wyjazd ze strefy zamieszkania. Znak może być umieszczony w innym miejscu niż po prawej stronie jezdni.
Znak drogowy informacyjny - Obszar zabudowany, numer D-42 Obszar zabudowany D-42 Znaki informacyjne Oznacza wjazd na obszar zabudowany.
Znak drogowy informacyjny - Koniec obszaru zabudowanego, numer D-43 Koniec obszaru zabudowanego D-43 Znaki informacyjne Oznacza wyjazd z obszaru zabudowanego.
Znak drogowy informacyjny - Strefa parkowania, numer D-44 Strefa parkowania D-44 Znaki informacyjne Oznacza wjazd do strefy, w której za postój pojazdu jest pobierana opłata. W strefie tej zabroniony jest postój pojazdu bez wniesienia opłaty, z wyjątkiem postoju pojazdów osób lub jednostek, dla których ustalona została zerowa stawka opłaty, oraz postoju pojazdów komunikacji publicznej na wyznaczonych dla nich miejscach.
Znak drogowy informacyjny - Koniec strefy parkowania, numer D-45 Koniec strefy parkowania D-45 Znaki informacyjne Oznacza wyjazd ze strefy parkowania.
Znak drogowy informacyjny - Droga wewnętrzna, numer D-46 Droga wewnętrzna D-46 Znaki informacyjne Oznacza początek ogólnodostępnej drogi niepublicznej; napis umieszczony na znaku wskazuje zarządcę tej drogi. Znak może być umieszczony w innym miejscu niż po prawej stronie jezdni.
Znak drogowy informacyjny - Koniec drogi wewnętrznej, numer D-47 Koniec drogi wewnętrznej D-47 Znaki informacyjne Oznacza wyjazd z drogi wewnętrznej na drogę publiczną. Znak może być umieszczony w innym miejscu niż po prawej stronie jezdni.
Znak drogowy informacyjny - Zmiana pierwszeństwa, numer D-48 Zmiana pierwszeństwa D-48 Znaki informacyjne Uprzedza o mającej nastąpić lub niedawno wprowadzonej zmianie obowiązujących dotychczas zasad pierwszeństwa na najbliższym skrzyżowaniu; umieszczony pod znakiem napis określa datę wprowadzenia nowej zasady pierwszeństwa pokazanej znakiem A-5 lub A-7.
Znak drogowy informacyjny - Pobór opłat, numer D-49 Pobór opłat D-49 Znaki informacyjne Uprzedza o miejscu, w którym są pobierane opłaty za przejazd.
Znak drogowy informacyjny - Zatoka, numer D-50 Zatoka D-50 Znaki informacyjne Informuje o zatoce występującej w tunelu. Umieszczona pod znakiem tabliczka T-33 lub umieszczony na znaku napis SOS informuje, że w zatoce znajduje się telefon alarmowy i gaśnica
Znak drogowy informacyjny - Automatyczna kontrola prędkości, numer D-51 Automatyczna kontrola prędkości D-51 Znaki informacyjne Uprzedza o miejscu lub odcinku drogi, na którym prędkość jazdy jest kontrolowana i rejestrowana przez urządzenia działające samoczynnie
Znak drogowy informacyjny - strefa ruchu, numer D-52 strefa ruchu D-52 Znaki informacyjne Stosuje się w celu oznakowania ustalonej strefy ruchu. Znak ten umieszcza się na początku strefy ruchu na wszystkich drogach doprowadzających do niej ruch. Decyzję o ustaleniu takiej strefy podejmuje zarządca (właściciel) terenu, na którym położona jest strefa ruchu.W strefie ruchu stosuje się znaki takie jak na drogach wewnętrznych.
Znak drogowy informacyjny - koniec strefy ruchu, numer D-53 koniec strefy ruchu D-53 Znaki informacyjne Stosuje się w celu wskazania wyjazdu z drogi wewnętrznej położonej w strefie ruchu na drogę publiczną zarządzaną przez administrację rządową lub samorządową. Znak ten umieszcza się na wszystkich drogach wylotowych ze strefy oznakowanej znakami D-52, w tym samym przekroju poprzecznym drogi co znak D-52. Znak ten może być umieszczony po lewej stronie jezdni, na odwrotnej stronie znaku D-52. Znak zakazu umieszczony pod znakiem D-52- strefa ruchu oznacza, że zakaz obowiązuje do znaku D-53-koniec strefy ruchu, z wyjątkiem odcinka drogi, na którym został on zmieniony lub odwołany innym znakiem.
Znaki informacyjne - znaki drogowe wyrażające informacje o rodzaju drogi, sposobie korzystania z drogi oraz informujące o obiektach znajdujących się przy drodze lub w jej pobliżu.

Istnieją również dwa znaki informacyjne związane ze strefą czystego transportu

1.Znak informacyjny D-54 - strefa czystego transportu
Stosuje się w celu ograniczenia pojazdów emitujących dwutlenek węgla aby zredukować zanieczyszczenie środowiska. W strefie czystego transportu za darmo mogą wjechać samochody ekologiczne z napędami takimi jak z akumulatorami elektrycznymi, na wodór oraz napędzane CNG i LNG (gaz ziemny). Natomiast pojazdy zanieczyszczające środowisko z napędami takimi jak silnikami benzynowymi, wysokoprężnymi oraz z instalacją LPG do strefy czystego transportu mogą wjechać tylko za określoną opłatą dla zredukowania emisji smogu, jeśli się nie zapłaci to kierowcy mogą dostać mandat.
Znak informacyjny D-54 - strefa czystego transportu został wprowadzony 29 sierpnia 208 roku

2.Znak informacyjny D-55 - koniec strefy czystego transportu
Stosuje się w celu oznaczenia wyjazdu ze strefy czystego transportu.
Znak informacyjny D-55 - koniec strefy czystego transportu 29 sierpnia 208 roku

Liczba znaków: 69

Liczba znaków: 42

Liczba znaków: 21

Liczba znaków: 46

Znak drogowy - znak obowiązujący w ruchu drogowym, którego znaczenie i zakres obowiązywania określone jest w przepisach prawa – na terytorium Polski znaki drogowe normowane są zapisami rozporządzenia w sprawie znaków i sygnałów drogowych.
Znaki drogowe sytuowane są po prawej stronie jezdni, po jej lewej stronie, na niej bądź też nad nią.

Dzielą się na:
- znaki pionowe w postaci tarcz, tablic z napisami lub symbolami, które występują również w postaci znaków świetlnych,
- znaki poziome w postaci linii, napisów i symboli umieszczonych na nawierzchni drogi.
Oprócz powyższych znaków, stosuje się znaki związane z oznaczeniem pasa drogowego, obiektów drogowych i oznaczenia w postaci urządzeń bezpieczeństwa ruchu, w szczególności w związku z zamknięciem drogi lub jej części dla ruchu, a w razie potrzeby – znaki z napisami wskazującymi sposób korzystania z drogi.