Quiz z wiedzy o znakach

Znaki drogowe ostrzegawcze

Znak Nazwa znaku Numer znaku Kategoria znaku Opis znaku
Znak drogowy ostrzegawczy - Niebezpieczny zakręt w prawo, numer A-1 Niebezpieczny zakręt w prawo A-1 Znaki ostrzegawcze Ostrzega o niebezpiecznym zakręcie w kierunku wskazanym na znaku.
Znak drogowy ostrzegawczy - Niebezpieczny zakręt w lewo, numer A-2 Niebezpieczny zakręt w lewo A-2 Znaki ostrzegawcze Ostrzega o niebezpiecznym zakręcie w kierunku wskazanym na znaku.
Znak drogowy ostrzegawczy - Niebezpieczne zakręty, pierwszy w prawo, numer A-3 Niebezpieczne zakręty, pierwszy w prawo A-3 Znaki ostrzegawcze Ostrzega o dwóch niebezpiecznych zakrętach, z których pierwszy jest w kierunku wskazanym na znaku, a drugi może być zarówno w lewo, jak i w prawo. Może występować z tabliczką T-4 lub T-5.
Znak drogowy ostrzegawczy - Niebezpieczne zakręty, pierwszy w lewo, numer A-4 Niebezpieczne zakręty, pierwszy w lewo A-4 Znaki ostrzegawcze Ostrzega o dwóch niebezpiecznych zakrętach, z których pierwszy jest w kierunku wskazanym na znaku, a drugi może być zarówno w lewo, jak i w prawo. Może występować z tabliczką T-4 lub T-5.
Znak drogowy ostrzegawczy - Skrzyżowanie dróg, numer A-5 Skrzyżowanie dróg A-5 Znaki ostrzegawcze Ostrzega o skrzyzowaniu dróg, na którym pierwszeństwo przejazdu nie jest określone znakami.
Znak drogowy ostrzegawczy - Skrzyżowanie z drogą podporządkowaną występującą po obu stronach, numer A-6a Skrzyżowanie z drogą podporządkowaną występującą po obu stronach A-6a Znaki ostrzegawcze Ostrzega o skrzyżowaniu z drogą podporządkowaną, występującą po obu stronach. Umieszczona pod znakiem tabliczka T-6b wskazuje układ dróg na skrzyżowaniu. Gruba linia na znakach i tabliczkach oznacza drogę z pierwszeństwem.
Znak drogowy ostrzegawczy - Skrzyżowanie z drogą podporządkowaną występującą po prawej stronie, numer A-6b Skrzyżowanie z drogą podporządkowaną występującą po prawej stronie A-6b Znaki ostrzegawcze Ostrzega o skrzyżowaniu z drogą podporządkowaną, występującą po stronie prawej. Umieszczona pod znakiem tabliczka T-6b wskazuje układ dróg na skrzyżowaniu. Gruba linia na znakach i tabliczkach oznacza drogę z pierwszeństwem.
Znak drogowy ostrzegawczy - Skrzyżowanie z drogą podporządkowaną występującą po lewej stronie, numer A-6c Skrzyżowanie z drogą podporządkowaną występującą po lewej stronie A-6c Znaki ostrzegawcze Ostrzega o skrzyżowaniu z drogą podporządkowaną, występującą po stronie lewej. Umieszczona pod znakiem tabliczka T-6b wskazuje układ dróg na skrzyżowaniu. Gruba linia na znakach i tabliczkach oznacza drogę z pierwszeństwem.
Znak drogowy ostrzegawczy - Wlot drogi jednokierunkowej z prawej strony, numer A-6d Wlot drogi jednokierunkowej z prawej strony A-6d Znaki ostrzegawcze Ostrzega o skrzyżowaniu z jednokierunkową drogą podporządkowaną, której wlot występuje po stronie prawej. Gruba linia na znakach oznacza drogę z pierwszeństwem.
Znak drogowy ostrzegawczy - Wlot drogi jednokierunkowej z lewej strony, numer A-6e Wlot drogi jednokierunkowej z lewej strony A-6e Znaki ostrzegawcze Ostrzega o skrzyżowaniu z jednokierunkową drogą podporządkowaną, której wlot występuje po stronie lewej. Gruba linia na znakach oznacza drogę z pierwszeństwem.
Znak drogowy ostrzegawczy - Ustąp pierwszeństwa, numer A-7 Ustąp pierwszeństwa A-7 Znaki ostrzegawcze Ostrzega o skrzyżowaniu z drogą z pierwszeństwem. Znak A-7 znajdujący się w obrębie skrzyżowania dotyczy tylko najbliższej jezdni, przed którą został umieszczony. Przepis stosuje się odpowiednio do znaku A-7 umieszczonego przed torowiskiem pojazdów szynowych lub w innych miejscach przecinania się kierunków ruchu. Umieszczona pod znakiem A-7 tabliczka T-6c lub T-6d wskazuje rzeczywisty przebieg drogi z pierwszeństwem przez skrzyżowanie. Gruba linia na tabliczkach oznacza drogę z pierwszeństwem.
Znak drogowy ostrzegawczy - Skrzyżowanie o ruchu okrężnym, numer A-8 Skrzyżowanie o ruchu okrężnym A-8 Znaki ostrzegawcze Ostrzega o skrzyżowaniu, na którym ruch odbywa się dookoła wyspy lub placu w kierunku wskazanym na znaku.
Znak drogowy ostrzegawczy - Przejazd kolejowy z zaporami, numer A-9 Przejazd kolejowy z zaporami A-9 Znaki ostrzegawcze Ostrzega o przejeździe kolejowym wyposażonym w zapory lub półzapory. Umieszczona pod znakiem A-9 tabliczka T-7 wskazuje układ torów i drogi na przejeździe.
Znak drogowy ostrzegawczy - Przejazd kolejowy bez zapór, numer A-10 Przejazd kolejowy bez zapór A-10 Znaki ostrzegawcze Ostrzega o przejeździe kolejowym niewyposażonym ani w zapory, ani w półzapory. Umieszczona pod znakiem A-10 tabliczka T-7 wskazuje układ torów i drogi na przejeździe.
Znak drogowy ostrzegawczy - Nierówna droga, numer A-11 Nierówna droga A-11 Znaki ostrzegawcze Ostrzega o poprzecznej nierówności jezdni
Znak drogowy ostrzegawczy - Próg zwalniający, numer A-11a Próg zwalniający A-11a Znaki ostrzegawcze Ostrzega o wypukłości na jezdni zastosowanej w celu spowolnienia ruchu pojazdów
Znak drogowy ostrzegawczy - Zwężenie jezdni - dwustronne, numer A-12a Zwężenie jezdni - dwustronne A-12a Znaki ostrzegawcze Ostrzega o występującym po obu stronach jezdni zwężeniu, które może powodować utrudnienia ruchu
Znak drogowy ostrzegawczy - Zwężenie jezdni - prawostronne, numer A-12b Zwężenie jezdni - prawostronne A-12b Znaki ostrzegawcze Ostrzega o występującym po prawej stronie jezdni zwężeniu, które może powodować utrudnienia ruchu
Znak drogowy ostrzegawczy - Zwężenie jezdni - lewostronne, numer A-12c Zwężenie jezdni - lewostronne A-12c Znaki ostrzegawcze Ostrzega o występującym po lewej stronie jezdni zwężeniu, które może powodować utrudnienia ruchu
Znak drogowy ostrzegawczy - Ruchomy most, numer A-13 Ruchomy most A-13 Znaki ostrzegawcze Ostrzega o wjeździe na most zwodzony lub obrotowy
Znak drogowy ostrzegawczy - Roboty drogowe, numer A-14 Roboty drogowe A-14 Znaki ostrzegawcze Ostrzega o prowadzonych na drodze robotach; umieszczona pod znakiem tabliczka T-19 wskazuje na malowanie znaków poziomych
Znak drogowy ostrzegawczy - Śliska jezdnia, numer A-15 Śliska jezdnia A-15 Znaki ostrzegawcze Ostrzega o możliwości poślizgu pojazdu spowodowanego w szczególności zmianą nawierzchni jezdni, stałym lub okresowym jej zawilgoceniem itd.
Znak drogowy ostrzegawczy - Przejście dla pieszych, numer A-16 Przejście dla pieszych A-16 Znaki ostrzegawcze Ostrzega o przejściu dla pieszych
Znak drogowy ostrzegawczy - Dzieci, numer A-17 Dzieci A-17 Znaki ostrzegawcze Ostrzega o miejscu na drodze szczególnie uczęszczanym przez dzieci lub o bliskości takiego miejsca.
Znak drogowy ostrzegawczy - Zwierzęta gospodarskie, numer A-18a Zwierzęta gospodarskie A-18a Znaki ostrzegawcze Ostrzega o możliwości napotkania na drodze zwierząt gospodarskich
Znak drogowy ostrzegawczy - Zwierzęta dzikie, numer A-18b Zwierzęta dzikie A-18b Znaki ostrzegawcze Ostrzega o możliwości napotkania na drodze zwierząt dzikich
Znak drogowy ostrzegawczy - Boczny wiatr, numer A-19 Boczny wiatr A-19 Znaki ostrzegawcze Ostrzega o miejscu, w którym mogą występować silne boczne podmuchy wiatru.
Znak drogowy ostrzegawczy - Odcinek jezdni o ruchu dwukierunkowym, numer A-20 Odcinek jezdni o ruchu dwukierunkowym A-20 Znaki ostrzegawcze Ostrzega jadących jezdnią jednokierunkową o miejscu, w którym rozpoczyna się ruch dwukierunkowy
Znak drogowy ostrzegawczy - Tramwaj, numer A-21 Tramwaj A-21 Znaki ostrzegawcze Ostrzega o przejeździe przez tory tramwajowe. Umieszczona pod znakiem tabliczka T-7 wskazuje układ torów i drogi na tym przejeździe
Znak drogowy ostrzegawczy - Niebezpieczny zjazd, numer A-22 Niebezpieczny zjazd A-22 Znaki ostrzegawcze Ostrzega o znacznym spadku podłużnym drogi. Umieszczona pod znakiem tabliczka T-9 wskazuje rzeczywistą wielkość spadku, np. wartość 8% oznacza, że droga na długości 100m opada o 8 m.
Znak drogowy ostrzegawczy - Stromy podjazd, numer A-23 Stromy podjazd A-23 Znaki ostrzegawcze Ostrzega o znacznym wzniesieniu drogi. Umieszczona pod znakiem tabliczka T-9 wskazuje rzeczywistą wielkość wzniesienia, np. wartość 8% oznacza, że droga na długości 100m wznosi się o 8 m.
Znak drogowy ostrzegawczy - Rowerzyści, numer A-24 Rowerzyści A-24 Znaki ostrzegawcze Ostrzega o miejscu, w którym rowerzyści wjeżdżają z drogi dla rowerów na jezdnię lub przez nią przejeżdżają.
Znak drogowy ostrzegawczy - Spadające odłamki skalne, numer A-25 Spadające odłamki skalne A-25 Znaki ostrzegawcze Ostrzega o możliwości spadania na drogę lub zalegania na niej odłamków skalnych o znacznej wielkości.
Znak drogowy ostrzegawczy - Lotnisko, numer A-26 Lotnisko A-26 Znaki ostrzegawcze Ostrzega o możliwości nagłego pojawienia się nisko przelatującego samolotu lub śmigłowca
Znak drogowy ostrzegawczy - Nabrzeże lub brzeg rzeki, numer A-27 Nabrzeże lub brzeg rzeki A-27 Znaki ostrzegawcze Ostrzega o odcinku drogi prowadzącym bezpośrednio do nabrzeża lub wzdłuż brzegu rzeki lub innego zbiornika wodnego
Znak drogowy ostrzegawczy - Sypki żwir, numer A-28 Sypki żwir A-28 Znaki ostrzegawcze Ostrzega o odcinku drogi pokrytej żwirem (grysem), który może być wyrzucany spod kół jadących pojazdów
Znak drogowy ostrzegawczy - Sygnały świetlne, numer A-29 Sygnały świetlne A-29 Znaki ostrzegawcze Ostrzega o miejscu, w którym ruch jest kierowany za pomocą sygnalizacji świetlnej
Znak drogowy ostrzegawczy - Inne niebezpieczeństwo, numer A-30 Inne niebezpieczeństwo A-30 Znaki ostrzegawcze Ostrzega o niebezpieczeństwie innego rodzaju niż określone pozostałymi znakami ostrzegawczymi.
Znak drogowy ostrzegawczy - Niebezpieczne pobocze, numer A-31 Niebezpieczne pobocze A-31 Znaki ostrzegawcze Ostrzega o niebezpiecznym poboczu (miękkim lub obniżonym); znak z odwróconym symbolem ostrzega o niebezpiecznym poboczu występującym po lewej stronie drogi
Znak drogowy ostrzegawczy - Oszronienie jezdni, numer A-32 Oszronienie jezdni A-32 Znaki ostrzegawcze Ostrzega o mogącym występować na drodze oszronieniu jezdni lub gołoledzi
Znak drogowy ostrzegawczy - Zator drogowy, numer A-33 Zator drogowy A-33 Znaki ostrzegawcze Ostrzega o częstym występowaniu zablokowania ruchu pojazdów.
Znak drogowy ostrzegawczy - Wypadek drogowy, numer A-34 Wypadek drogowy A-34 Znaki ostrzegawcze Ostrzega o miejscu, w którym na skutek wypadku drogowego nastąpiło zablokowanie drogi lub znaczne utrudnienie ruchu pojazdów.
Znaki ostrzegawcze - znaki drogowe uprzedzające o miejscach na drodze, w których występuje lub może występować niebezpieczeństwo oraz zobowiązujące uczestników ruchu do zachowania szczególnej ostrożności.

Odległość znaków ostrzegawczych od miejsc niebezpiecznych

Odległośc znaków ostrzegawczych zależy od dopuszczalnej prędkości.

Od 150 do 300 metrów umieszcza się znaki ostrzegawcze od miejsca niebezpiecznego, o dopuszczalnej prędkości powyżej 60 km/h do 100 m od miejsca niebezpiecznego na pozostałych drogach (z wyjątkiem znaku A-7 "ustąp pierwszeństwa", który umieszcza się według odrębnych zasad).

Zalecane odległości umieszczania znaków ostrzegawczych

  • - dla prędkości 100 km/h i większej - 300 m
  • - dla prędkości równej 90 km/h - 250 - 300 m
  • - dla prędkości równej 80 km/h - 200 - 250 m
  • - dla prędkości równej 70 km/h - 150 - 200 m
  • - dla prędkości równej 60 km/h i mniejszej - 50 - 100 m

W większych odległościach, w szczególnych przypadkach, pod znakami mogą być dodatkowo umieszczone tabliczki:

  • T-1 „tabliczka wskazująca odległość znaku ostrzegawczego od miejsca niebezpiecznego”. Tabliczkę tę umieszcza się pod znakiem ostrzegawczym w przypadku, gdy ze względów lokalnych nie jest możliwe ustawienie znaku w zalecanej odległości oraz pod znakiem dodatkowym, który umieszczony jest w odległości większej niż zawarta w zaleceniach.
  • T-2 „tabliczka wskazująca długość odcinka drogi, na którym powtarza się lub występuje niebezpieczeństwo”. Stosuje się ją w zestawieniu ze znakami ostrzegawczymi dla poinformowania o tym, że niebezpieczeństwo, o którym mówią te znaki, powtarza się albo występuje na odcinku drogi o długości większej niż 0,5 km. Długość podaje się w km z jedną cyfrą po przecinku z dokładnością do 0,5 km.
  • T-3 „tabliczka wskazująca koniec odcinka, na którym powtarza się lub występuje niebezpieczeństwo”. Tabliczką tą oznacza się koniec odcinka oznaczonego znakiem z tabliczką T-1 i T-2. W przypadku zastosowania tabliczki T-2 ze znakiem A-3 lub A-4 (niebezpieczne zakręty), znaku z tabliczką T-3 nie należy stosować, jeżeli miałby on być umieszczony w odległości mniejszej niż 500 m od następnego znaku ostrzegającego, uprzedzającego o niebezpiecznych zakrętach.

Liczba znaków: 69

Liczba znaków: 42

Liczba znaków: 21

Liczba znaków: 46

Znak drogowy - znak obowiązujący w ruchu drogowym, którego znaczenie i zakres obowiązywania określone jest w przepisach prawa – na terytorium Polski znaki drogowe normowane są zapisami rozporządzenia w sprawie znaków i sygnałów drogowych.
Znaki drogowe sytuowane są po prawej stronie jezdni, po jej lewej stronie, na niej bądź też nad nią.

Dzielą się na:
- znaki pionowe w postaci tarcz, tablic z napisami lub symbolami, które występują również w postaci znaków świetlnych,
- znaki poziome w postaci linii, napisów i symboli umieszczonych na nawierzchni drogi.
Oprócz powyższych znaków, stosuje się znaki związane z oznaczeniem pasa drogowego, obiektów drogowych i oznaczenia w postaci urządzeń bezpieczeństwa ruchu, w szczególności w związku z zamknięciem drogi lub jej części dla ruchu, a w razie potrzeby – znaki z napisami wskazującymi sposób korzystania z drogi.